Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2008

Άγγελοι - οι οντότητες του φωτός (μέρος 3ο)


Οι κυριότεροι Άγγελοι κατά σύστημα

Έχουμε στη διάθεσή μας εκατοντάδες ονόματα Αγγέλων, η παράθεση των οποίων θα ήταν κουραστική για τον αναγνώστη που μέσα από αυτά τα άρθρα παίρνει μερικές μόνο βασικές πληροφορίες για τους Αγγέλους, ώστε αυτές να αποτελέσουν εφόδια για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος από τον ίδιο. Για το λόγο αυτό, θα παραθέσουμε μερικά μόνο στοιχεία για τους "σημαντικότερους" Αγγέλους, μέσα από μια σειρά παραδόσεων. Σημειώστε ότι ένας Άγγελος, για παράδειγμα ο Μιχαήλ, μπορεί από μερικούς να θεωρείται ως Αρχάγγελος, για κάποιους άλλους ως Σέραφ ή ως Άγγελος του Χοντ κ.ο.κ ενώ παράλληλα ένας Άγγελος μπορεί να ταυτίζεται με κάποιον άλλο, για παράδειγμα ο Μέτατρον με τον Μιχαήλ.

Οι Άγγελοι των Σεφιρώθ

Στο τέλος του δεύτερου μέρους του άρθρου είπαμε ελάχιστα πράγματα για την Καμπάλλα και το Δέντρο της Ζωής με τα Δέκα Ιερά Σεφιρώθ. Στο σημείο αυτό θα δώσουμε μερικά στοιχεία για τους Αγγέλους των Σεφιρώθ.
Μέτατρον. Ο Άγγελος του Κέτερ (πρώτη Σεφίρα - Στέμμα) και για μερικούς ο ισχυρότερος και ανώτερος όλων των Αγγελικών Ταγμάτων, ένας Άγγελος - πνεύμα φωτιάς που έχει 36 ζεύγη φτερών και αναρίθμητα μάτια και που το όνομά του σημαίνει "Μικρός Θεός". Στην ανθρώπινη ενσάρκωσή του λέγεται πως ήταν ο Προφήτης Ενώχ αλλά αρκετές άλλες πηγές αναφέρουν ότι Μέτατρον είναι ένα από τα ονόματα του Μιχαήλ, στον οποίο αποδίδονται οι ίδιες ιδιότητες, ενώ κάποιοι άλλοι τον ταυτίζουν με τον περσικό Θεό Μίθρα.
Ρατζιήλ. Ο Άγγελος του Χόχμα (Σοφία), κυβερνήτης του Τάγματος των Ερελίμ και γνώστης όλων των μυστικών του ουρανού και της γης και υποτιθέμενος συγγραφέας του Βιβλίου του Αγγέλου Ρατζιήλ.
Τζαφκιήλ. Ο Άγγελος της Μπίνα (Κατανόηση), κυβερνήτης των Θρόνων και του πλανήτη Κρόνου.
Τζαντκιήλ. Ο Άγγελος του Χέσεντ (Έλεος), κυβερνήτης των Χασμαλίμ.
Καμαήλ. Ο Άγγελος της Γκεβούρα (Δύναμη), αρχηγός των Σεραφείμ. Μερικοί θεωρούν ότι είναι επικεφαλής των Αγγέλων της Καταστροφής.
Ραφαήλ. Ο Άγγελος της Τιφαρέτ (Ομορφιά), επικεφαλής των Μαλαχίμ. Το όνομά του σημαίνει "Ο Θεός θεράπευσε" και είναι ένας από τους γνωστότερους Αγγέλους. Ήταν ένας από τους τρεις Αγγέλους που επισκέφτηκαν τον Αβραάμ, φύλακας του Δέντρου της Ζωής, πρίγκηπας του 2ου Ουρανού, ένας από τους Τέσσερις Αγγέλους των σημείων του ορίζοντα, με επικράτεια τη Δύση και εκείνος που έδωσε το μαγικό δαχτυλίδι στον Βασιλιά Σολομώντα, με το οποίο μπορούσε να καθυποτάξει τους Δαίμονες.
Χανιήλ. Ο Άγγελος της Νετζά (Νίκη), επικεφαλής των Ελοχίμ.
Μιχαήλ. Ο Άγγελος του Χοντ (Δόξα), επικεφαλής των Μπένε Ελοχίμ αν και πολλές πηγές τον κατατάσσουν σε διαφορετικά τάγματα και τον συνδέουν με τον Μέτατρον. Το όνομά του σημαίνει "Εκείνος που είναι όμοιος με το Θεό" και είναι ένας από τους γνωστότερους και πολυαναφερόμενους Αγγέλους σε ολόκληρη την παράδοση. Στην Ορθόδοξη Παράδοση ο Μιχαήλ είναι ο θριαμβευτής του Διαβόλου, εκείνος που συγκράτησε τους Αγγέλους από την Πτώση, φωνάζοντας "Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου" - φράση που αναφέρεται στη Θεία Λειτουργία. Θεωρείται ως ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος Άγγελος, ψυχοπομπός, κυβερνήτης του 4ου ή του 7ου ουρανού, η φλεγόμενη βάτος του Μωϋσή, το πύρινο νέφος που οδηγούσε τους εβραίους στην έρημο, εκτελεστής των πρωτότοκων των αιγυπτίων και 175.000 ασσύριων στρατιωτών, ένας από τους Αγγέλους των τεσσάρων σημείων του ορίζοντα, δημιουργός του Ψαλμού αριθμ. 85, εκείνος που συγκράτησε τον Αβραάμ από το να θυσιάσει το γιό του, φύλακας Άγγελος του Ισραήλ, ένας από τους τρεις Αγγέλους του Αβραάμ, δημιουργός των Χερουβείμ (από τα δάκρυά του για τους αμαρτωλούς), εκείνος που ανακοίνωσε στην Παναγία τον επικείμενο θάνατό της και άλλα πολλά. Έχει αρκετά μυστικά ονόματα, μεταξύ των οποίων Σαντάι, Σαμπαθιήλ, Σαμπαώθ. Συνήθως απεικονίζεται ως στρατιώτης, κρατώντας στο ένα χέρι το Ξίφος της Δικαιοσύνης και στο άλλο τον Ζυγό με τον οποίο δικάζονται οι ψυχές. Είναι αδύνατο στον περιορισμένο χώρο αυτού του άρθρου να αναφέρουμε όλες τις παραδόσεις και ιδιότητες που αποδίδονται στον Μιχαήλ στις διάφορες σχετικές μελέτες.
Γαβριήλ. Ο Άγγελος του Γεσούντ (Θεμέλιο). Το όνομά του σημαίνει "Ο Κύριος είναι η δόξα μου" και μαζί με τον Μιχαήλ είναι οι περισσότερο γνωστοί και αναφερόμενοι Άγγελοι, αρχηγοί των επουρανίων ασώματων δυνάμεων. Ένας από τους Αγγέλους των σημείων του ορίζοντα, κυβερνήτης του 1ου ουρανού, ένας από τους τρεις Αγγέλους που επισκέφτηκαν τον Αβραάμ, εκείνος που ανακοίνωσε στην Παναγία τη γέννηση του Χριστού, εκείνος που έσωσε τους τρεις παίδες στην κάμινο. Επικεφαλής των Χερουβείμ, κατά μία άποψη.
Σανταλφόν. Επικεφαλής του Μαλκούτ (Βασίλειο), κυβερνήτης των Πύρινων Ψυχών, κυβερνήτης του 6ου ή του 7ου ουρανού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: